7 cấu trúc Silo trong SEO

Video nay mình giới thiệu về cấu trúc Silo trong SEO và 7 phương pháp đi link nội bộ (internal link) mà các anh em đồng môn SEOer vẫn hay dùng.

Các phương pháp này có thể áp dụng để SEO trang chủ, trang nhóm bài viết, nhóm sản phẩm hoặc SEO từng bài/sản phẩm riêng biệt. Tùy theo mục tiêu và yêu cầu của chiến lược marketing, bạn lựa chọn hướng id cho phù hợp trước khi đi vào công việc cuối cùng là đi backlink.

Bạn nào có cấu trúc hay hơn thì bình luận ở bên dưới video để mọi người cùng học hỏi nhé

Xem video chi tiết tại video: 7 cấu trúc Silo trong SEO