Cài đặt https cho website, chứng chỉ SSL là gì?

Để cài đặt https cho website mà không cần sử dụng plugins, bạn cần em video mình làm để biết cách thao tác trong database.

cài đặt https cho website

Cài đặt https cho website

Bạn sử dụng đoạn code sau:

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://domainold.com', 'http://domainnew.com') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';

UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://domainold.com','http://domainnew.com');

UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://domainold.com', 'http://domainnew.com');

UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value, 'http://domainold.com', 'http://domainnew.com');

Trong đó:

  • domainold.com là tên miền cũ bạn muốn thay đổi, tìm nó trong bảng wp_options
  • domainnew.com là tên miền mới của bạn.

Bạn copy và dán đoạn code trên vào mục SQL của database và ấn Thực hiện. Chi tiết xem video sau:

Trong quá trình cài đặt https cho website, nếu có sai sót gì bạn có thể để lại bình luận trên website hoặc youtube để mình hỗ trợ.

Chứng chỉ SSL là gì?

Chứng chỉ SSL là một chứng nhận số nhằm xác thực danh tính của một website và mã hóa các thông tin được gửi đến máy chủ bằng công nghệ SSL.

Hiểu đơn giản, SSL là chứng chỉ giúp bạn tạo đường dẫn có tiền tố https thay vì chuẩn http kiểu cũ. Bạn nên chọn nhà cung cấp hosting hỗ trợ SSL miễn phí thay vì phải đi mua chứng chỉ này.

Trong trường hợp bạn tự build máy chủ website, bạn cần mua chứng chỉ SSL vì nếu không sử dụng https, website của bạn sẽ bị gán nhãn không an toàn. Google sẽ không cho website của bạn hiển thị trên Google Search và Google Adwords.

Xem các bài hướng dẫn khác về lập trình website tại đây: Lập trình website wordpress