Đăng nhập wordpress admin, thay đổi tiêu đề và mô tả

Hướng dẫn làm quen với giao diện wordpress admin, cách thay đổi Title và Description website wordpress để SEO từ khóa. Xem video chi tiết tại: Đăng nhập wordpress admin, thay đổi tiêu đề và mô tả| Edit title and decscription website