Đăng sản phẩm lên web và tạo biến thể

Hướng dẫn cách đăng sản phẩm lên web và tạo các biến thể sản phẩm như màu sắc, kích thước, khối lượng, size,… Sau đó tùy biến hiển thị sản phẩm trên trang chủ website. Xem chi tiết video tại: Đăng sản phẩm lên web, tạo biến thể sản phẩm, hiển thị trên trang chủ | Quản trị website wordpress