Dọn rác ổ C win 10, giải quyết tình trạng báo đỏ gây giật lag máy

Đây là video dọn rác ổ C windows 10 mà mình vẫn làm để trị tình trạng báo đỏ gây giật lag máy, ảnh hưởng quá trình làm việc.

Một vài phương pháp miễn phí hữu hiệu nhất trị tình trạng đầy dữ liệu ổ C.

Bạn có cách nào hay thì bình luận để mọi người cùng tham khảo và học hỏi nhé!

Xem video và bình luận vui tại: Dọn rác ổ C win 10, giải quyết tình trạng báo đỏ gây giật lag máy