Hướng dẫn thay đổi logo, số hotline cho website

Nội dung chính:

  • Thay đổi logo website wordpress
  • Thay đổi số hotline
  • Thay đổi bố cục header
  • Chọn lại kiểu menu
Xem video chi tiết tại: Hướng dẫn thay đổi logo, số hotline cho website, cấu hình header web