Lập trình web

Cài đặt https cho website, chứng chỉ SSL là gì?

Để cài đặt https cho website mà không cần sử dụng plugins, bạn cần em...

Code tạo slider trong WordPress và tùy chỉnh chuyên nghiệp

Hướng dẫn code tạo slider trong Wordpress từ A-Z và tạo mục tùy chỉnh slider...

Tạo Option thay đổi logo trong WordPress

Để tạo option thay đổi logo trong WordPress bạn cần cài đặt Redux Framework, một...

Tạo theme options WordPress bằng Redux framework mới nhất

Sử dụng Redux Framework là một cách tiếp cận phổ biến để tạo chức năng...

Chuyển HTML sang WordPress theme Woocommerce

Hướng dẫn chi tiết từng bước chuyển HTML sang Wordpress để tạo theme Woocomerce, quy...

Tìm hiểu HTML CSS với Bootstrap 4 và Sublime Text

HTML (HyperText Markup Language) và CSS (Cascading Style Sheets) là hai ngôn ngữ quan trọng...

Tìm hiểu cấu trúc theme WordPress: Các thành phần và chức năng cơ bản

WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến và mạnh mẽ,...

Cài đặt Sublime Text và Package hỗ trợ WordPress

Sublime Text là một trình soạn thảo mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi...

Các lỗi XAMPP thường gặp trong khi sử dụng

Bài viết này mình liệt kê các lỗi XAMPP để cho đọc giả trên trang...

Cài đặt XAMPP và tạo tên miền ảo cho dự án WordPress

Để bắt đầu lập trình website wordpress, việc đầu tiên bạn cần làm là cài...