Facebook marketing

4 cách tìm target đúng đối tượng mục tiêu

Làm thế nào để luôn target đúng đối tượng khách hàng mục tiêu? Chia sẻ...

Tư duy target đối tượng khách hàng trên Facebook

Muốn target đối tượng Facebook đạt hiệu quả cao, yêu cầu đầu tiên là bạn...

Bán hàng tự động với chatbot Facebook Messenger

Chatbot Facebook messenger tự động là công nghệ có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh...

Xây dựng phễu bán hàng trên Facebook

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng phễu bán hàng trên Facebook khi chạy chiến...

Các phương pháp bán hàng trên Facebook cá nhân hiệu quả

Bán hàng trên Facebook cá nhân là điều không mới, tuy nhiên, chúng ta đa...