Sử dụng SEOQuake tối ưu Onpage website

Bài viết này hướng dẫn bạn sử dụng SEOQuake để tối ưu onpage wesbite. Việc có một phần mềm hướng dẫn bạn chi tiết như SEOQuake sẽ khiến công việc tối ưu nội dung của bạn dễ hơn rất nhiều.

Mỗi một phần mềm sẽ có những giá trị riêng nhưng SEOQuake là phần mềm miễn phí duy nhất có đủ chức năng mà một SEOer mới vào nghề cần. Nó cũng giúp các quản trị viên website phát hiện ra các lỗi HTML, lỗi cấu trúc và mật độ từ khóa trên trang để chỉnh sửa cho đúng.

Xem video hướng dẫn sử dụng tại đây >> Sử dụng SEOQuake tối ưu Onpage website