Tạo menu website và chỉnh sửa nội dung các menu

Menu là thành phần quan trọng không thể thiếu trong website. Video này hướng dẫn bạn tạo menu website: Header menu, Mega menu, Mobile menu và chỉnh sửa nội dung của chúng. Xem video hướng dẫn chi tiết: Tạo và chỉnh sửa menu website wordpress | Edit menu wordpress theme flatsome, mega menu