Tạo trang liên hệ, tạo form gửi email, cài gmap chỉ đường

Hướng dẫn chi tiết tạo trang liên hệ trên website wordpress sử dụng contact form 7
  1. Cài Google maps chỉ đường đến địa chỉ của bạn
  2. Hiện thông tin liên lạc của công ty
  3. Cài form gửi mail ngay trên website bằng contact form 7 (một plugin mặc định và dễ sử dụng của wordpress)
Xem video chi tiết tại: Tạo trang trang liên hệ website wordpress, tạo form gửi email, cài gmap chỉ đường