Vòng lặp trong lập trình Javascript là gì? Đoạn code đầu tiên về vòng lặp

Vòng lặp, hay còn gọi là looping là kĩ thuật rất quan trọng trong lập trình Javascript. Khi lập trình Javascript, bạn sẽ không thể tránh khỏi làm việc với mảng các phần tử hay thậm chí mảng của mảng.

Do đó, nếu nắm vững kiến thức về vòng lặp Javascript, bạn sẽ làm việc hiệu quả và có nhiều lựa chọn hơn khi cần sử dụng đến vòng lặp. Ở bài viết này, mình sẽ đi qua các cách tạo vòng lặp Javascript thường được sử dụng.

For và While cơ bản

Đối với Javascript cơ bản, có 2 cách để tạo vòng lặp: vòng lặp for và vòng lặp while. Cả 2 đều bao gồm 2 thành phần: điều kiện để duy trì vòng lặp, và thân vòng lặp chứa các thao tác sẽ được lặp. Khi điều kiện để duy trì không còn đúng đắn nữa, vòng lặp sẽ kết thúc.