Cài đặt website wordpress chạy trên localhost máy tính cá nhân

Hướng dẫn cài đặt website wordpress chạy trên localhost máy tính theo cách đơn giản, dễ làm nhất.

Cài đặt website wordpress chạy trên localhost  Chỉ 4 bước đơn giản:

  • Tạo thư mục lưu trữ web
  • Giải nén file code
  • Kết nối với database mysql
  • Chạy thử
Xem video hướng dẫn chi tiết tại: Cài đặt website wordpress chạy trên localhost máy tính cá nhân
Xem thêm: